Date privind procesul de recenzare a articolelor trimise spre publicare în revista Ziridava Studia Archaeologica
Procesul de revizie a articolelor propuse spre publicare în Ziridava Studia Archaeologica se desfăşoară în concordanţă cu normele internaţionale.
Lucrarea este trimisă secretariatului de redacţie al revistei, care va desemna unul din responsabilii de număr care va decide dacă articolul corespunde profilului revistei (în funcţie de domeniul de activitate căruia i se circumscrie articolul).
Dacă răspunsul este afirmativ, responsabilul de număr ia legătura cu doi referenţi care aparţin comunităţii ştiinţifice şi sunt specialişti în domeniul şi tema principală a articolului. Referenţii au şapte zile să decidă dacă acceptă să-şi exprime opinia asupra articolului. Dacă după şapte zile unul din referenţi decide că nu poate să efectueze un referat ştiinţific asupra articolului, este desemnat un alt specialist de către responsabilul de număr. Referenţii au o lună la dispoziţie să formuleze aprecieri asupra articolului şi să ia o decizie. Cei doi referenţi trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte în procesul de evaluare a lucrării:
- Importanţa practică şi impactul pe care îl are articolul în lumea ştiinţifică;
- Originalitatea articolului şi rezultatele obţinute;
- Nivelul ştiinţific al articolului;
- Concluziile şi/sau recomandările, precum şi/sau viitoarele investigaţii propuse de către autor (autori).
Fiecare dintre aceste exigenţe au un punctaj de la 5 la 1.
În final cei doi referenţi pot recomanda una din următoarele situaţii:
Articolul este acceptat în forma propusă de autor (autori);
Articolul este acceptat după ce se vor efectua corecturile care pot fi majore sau minore;
Articolul nu este acceptat în forma actuală.
Decizia finală de acceptare sau respingere a articolului îi aparţine responsabilului de număr şi este bazată pe evaluările făcute de cei doi referenţi.

 
 
 

Formular de recenzare pentru revista ştiinţifică
ZIRIDAVA STUDIA ARCHAEOLOGICA
Adresa de contact:

Complexul Muzeal Arad, Piaţa George Enescu, nr 1, Arad, România, 310131;
Pagina web a revistei: www.z-studarch.ro
Numele referentului:
Instituţia:
Data:
Titlul articolului:
Autorii:

1. Importanţa practică şi actualitatea articolului
5-Exceptional,  4-Semnificativ,  3-Minor,  2-Discutabil, 1- Nici una din opţiunile anterioare
Comentarii*: 

2. Originalitate şi rezultate
5-Exceptional,  4-Semnificativ,  3-Minor,  2- Discutabil,  1-Nici una din opţiunile anterioare
Comentarii*:

3. Nivelul ştiinţific
5-Exceptional, 4-Semnificativ, 3-Minor, 2- Discutabil,   1-Nici una din opţiunile anterioare
Comentarii*: 

4. Recomandări autorului sau autorilor
(Modelul, vocabularul folosit, stil, materiale grafice, etc.

5. Concluzii
Pentru publicare în forma actuală 
Pentru publicare după revizuirea corecturilor 
Neacceptat 

* Comentariile vor fi precizate de recenzori în scris, în 5-10 rânduri pentru fiecare aspect notat.