Norme generale
- articolele se vor trimite redacţiei până în data de 1 iulie a fiecărui an; articolele ce vor sosi după această dată vor intra în portofoliul anului viitor, cu acordul autorului
- se acceptă articole scrise în limba română, limba engleză (articolele în limba română vor fi traduse cu acordul autorilor în limba engleză, de către redacţie), germană şi franceză
- autorii îşi asumă respectarea tuturor prevederilor legii copyrightului, iar acceptarea lucrărilor se va face în urma verificării respectării standardelor ştiinţifice şi editoriale, verificare realizată prin procesul de peer review

- lucrările vor fi trimise electronic pe adresa redactiei: ziridava2012@gmail.com

 
 
 

Norme de redactare
- număr maxim de pagini: 30 cu tot cu planşe, figuri, tabele
- titlu, scris la font de 12, boldat
- numele autorului/autorilor, afilierea profesională, adresa de e-mail
- rezumat, maxim 10 rânduri
- 5 cuvinte cheie
- textul articolului: Times New Roman, font 12, la un rând, aliniat la ambele margini
- imaginile vor fi trimise în formatul tiff, la o rezoluţie de 300 dpi sau CorelDRAW (preferabil CorelDRAW X3)
- bibliografie: autorii vor fi citaţi la subsolul paginii după următorul model: Gumă 1993, 165, fig. 1, pl. X; Mărginean, Sava 2008, 68; Hügel et al. 2012, 34. În cazul în care un autor este citat cu mai multe lucrări care au acelaşi an al apariţiei se va folosi Mărginean 2010a; Mărginean 2010b. La final autorii vor fi sortaţi în ordine alfabetică, în funcţie de numele primului autor, iar mai apoi după numele celui de-al doilea autor; în cazul în care un autor este citat cu mai multe lucrări, ele vor fi aranjate în ordine cronologică
- sistemul de trimiteri bibliografice este unic, şi anume cu note dispuse la subsolul paginii (numele autorului, după care se va menţiona anul apariţiei lucrării respective, exemplu – Gumă 1993), iar când în text se utilizează un citat, care se va pune între ghilimele, citarea va cuprinde pagina (Gumă 1993, 56-57); pentru autorii antici se folosește ex. Polybius, The histories, VI, 31.10 (p. 377)
- indicativul notei din text va fi pus întotdeauna înainte de semnele de punctuație
- culegerile de documente, fondurile de arhivă, operele autorilor antici etc. vor preceda lista bibliografică
- lista bibliografică se va redacta în ordine alfabetică
- la finalul studiului se va ataşa lista abrevierilor bibliografice

 
 
 
Exemple:
Cărţi:
Suetonius, The lives of the Caesars Suetonius, The lives of the Caesars: C. Suetoni Tranquilli, The lives of the Caesars / De vita Caesarum, libri VII-VIII. Galba. Otho. Vitellius. Divus Vespasianus. Divus Titus. Domitianus; with introduction, translation and commentary by G. W. Mooney. London/New York/Toronto/Dublin 1930.
Baatz 2000 D. Baatz, Der römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. Berlin 2000.
Bader 1991 T. Bader, Die Schwerter in Rumänien. PBF, IV, 8. Stuttgart 1991.
Volume:
Gods and Heroes… K. Demakopoulou, C. Eluere, J. Jensen, A. Jockenhovel, J. Mohen (Eds.), Gods and Heroes of the Bronze Age: Europe at the Time of Ulysses. Copenhagen, Bonn, Paris, Athens 1998.
Parker Pearson, Thorpe 2005 M. Parker Pearson, I. J.N. Thorpe (Eds.), Warfare, Violence and Slavery in Prehistory, BAR International Series, 1374. Oxford 2005.
Carman, Harding 1999 J. Carman, A. Harding (Eds.), Ancient Warfare: archaeological perspectives. Stroud 1999.
Articole în volume:
David 1997 W. David, Altbronzezeitliche Beinobjekte des Karpatenbeckens mit Spiralwirbel- oder Wellenbandornament und ihre Parallelen auf der Peloponnes und Anatolien in frühmykenischer Zeit. In: P. Roman (Ed.), The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. II. “Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology”. Constanţa-Mangalia-Tulcea 20-26 May 1996. Bucharest 1998, 247-305.
Fyllingen 2006 H. Fyllingen, Society and the Structure of Violence: A Story Told by Middle Bronze Age Human Remains from Central Norway. In: T. Otto, H. Thrane, H. Vandkilde (Eds.), Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives. Aarhus 2006, 319-330.
Lucrări în reviste:
Gogâltan 1997 Fl. Gogâltan, O rapieră de tip micenian de la Densuş (jud. Hunedoara). Apulum XXXIV, 1997, 55-65.
Horedt 1967 K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania. StComBrukenthal 13, 1967, 137-156.
Frank 1993 A. G. Frank, Bronze Age World System Cycles. Current Anthropology 34, 4, 1993, 383-405.
Lucrări în curs de apariţie:
Sava 2010 V. Sava, Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecţia dr. Kasa Antal (Dorobanţi, judeţul Arad). Banatica 20.1, 2010, (in press).
Ilustraţia
Imaginile, desenele, planurile, schiţele, graficele, tabelele inserate în text se vor denumi figuri (ex: Fig. 1, Fig. 2); planşele sunt acele imagini, desene, planuri, schiţe, grafice, tabele care ocupă o pagină A4; acestea vor fi numerotate: Planșa 1, cu textul explicativ; planşele nu se vor insera în text, ele se vor expune la finalul articolului. Numerotarea figurilor și planșelor se va face exclusiv prin cifre arabe.